Facebook

Borstelen en vegen van bestrating

Uw terreinverharding is bij ons in goede handen,

want wij zorgen ervoor dat uw terrein er altijd netjes bijligt.


Na het in kaart brengen van de situatie van uw terrein, komt een van onze medewerkers uw terrein borstelen en vegen. Losse en grove verontreiniging wordt eerst handmatig opgeruimd, daarna wordt het terrein machinaal geveegd.

 

Aangekoekte of vastgereden klei, mos en/ of onkruid tussen de bestrating wordt weggehaald met onze speciale staalborstels uitgeruste borstelmachine. Plaatsen waar de veegmachine niet bijkomt, worden ook handmatig schoongemaakt.

 

Alle door ons verzamelde afval voeren wij op een milieuverantwoorde wijze af. U krijgt een afvalstroomnummer, zodat er bij een milieucontrole altijd bewijs is dat afvalstoffen op een correcte wijze zijn afgevoerd.

 

Ruimjeterreinop.nl werkt op basis van een onderhoudscontract, waarbij wij met een vooraf afgesproken interval uw terrein komen vegen. Uiteraard is er ook de mogelijkheid de dienst eenmalig te laten uitvoeren.

Daarnaast kunt u bij calamiteiten altijd een beroep op ons doen.

 

 

 

Bel me

Vul uw naam en telefoon-
nummer in en klik op
verzenden.
Op werkdagen wordt u
binnen 24u teruggebeld.